Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

12 ВАЖНИ ДОКУМЕНТА ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕ В ГЕРМАНИЯ

12 ВАЖНИ ДОКУМЕНТА ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕ В ГЕРМАНИЯ

Тук е обобщена информация за лица, които смятат да емигрират в Германия или друга страна на ЕС. Някои от тях са приложими само при семейни хора, хора с деца, шофьори или хора със специфични професии.

 

ОТ ОБЩИНАТА:

 1. Актове за раждане. Вече всички общини предлагат издаването на многоезични извлечения от актове за раждане, които могат да се ползват в страни членки на ЕС, без да е необходим превод и легализация. Цената е 10 лв. за експресна услуга. Издава се от общината по месторождението ви или по постоянния ви адрес (само в някой общини и само някои служители). За родените след 2000 г., многоезичен акт за раждане може да се извади от всяка една община. Когато се вади от пълномощник следва пълномощното да е нотариално заверено.
 2. Удостоверение за сключване на граждански брак – от общината, където е сключен брака. То също може да бъде във формата на многоезично извлечение от акта, което ще ви спести разходи по превод и заверка. Необходимо е при определяне на данъчния ви клас (Steuerklasse).

От НЗОК

 1. Удостоверение за платени здравни застраховки. Необходимо е попълването на формуляр Е104 за всеки член на семейството, включително за децата. Изтегли тук. За дете тук.
 1. ЕЗОК ( Европейска здравноосигурителна карта) издава се безплатно като заявление може да се подава и в клоновете на ДСК. www.ezok.bg

От НОИ

 1. U1  (бивш   E 301) Удостоверение за социалноосигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при изчисление на обезщетения за безработица. То може да бъде получено лично или на посочен адрес за кореспонденция. Изтеглете формуляр от тук.
 2. Документ за липсата или размера и периода на получаваните детски надбавки. Той е необходим за отпускане на детските в Гемания. Необходимо е да бъде спряно получаването им в България.

ЛИЧНИ – ДИПЛОМИ, СЕРТИФИКАТИ, ТРУДОВИ КНИЖКИ

 1. Следва да имате предвид, че тези документи трябва да бъдат преведени от заклет преводач, за да бъдат признати в Германия, както и да знаете, че изготвените в България преводи не се признават в Германия. Затова е по-добре да не губите средства в БГ. Дипломата се копира и се заверява нотариално. Вече заверената от нотариус диплома се подава за заверка в МОН (Министерство на образованието и науката).

 ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛ

 1. Удостоверение за предходни застрахователни събития по чл. 502 от Кодекса за застраховане. Това е удостоверение за липса на причинени щети от ПТП. Следва да се вземе за период от поне 5 години назад. Ако застрахователите са били различни – от всеки от тях. Издава се за 15 дни. Ако не знаете как да проверите към коя компания са били застраховките ви, можете да проверите тук

ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР НА ДЕТЕТО

 1. Имунизационен паспорт – Документ удостоверяващ поставените ваксини – служи за сведение и обикновено не се изисква превод и легализация, ако ваксините са написани на латински.

ПРИ НОТАРИУСА

 1. Последното, което следва да направите е да направите едно ПЪЛНОМОЩНО, в което максимално изчерпателно да посочите институциите, пред които едно лице ще ви представлява и неговите права. Може това да бъде роднина или професионалист ( например адвокат). Бих препоръчала втория вариант, тъй като адвокатът е има застраховка с покритие 20 000 лева за вреди. Винаги, когато се наложи нещо, което не е предвидено в пълномощното, можете да извадите ново такова, като го заверите в най-близкото българско посолство и го изпратите по пощата в България.

ОТ РАЙОННИЯ СЪД

 1. Свидетелство за съдимост – то не се изисква навсякъде, но в някои браншове – авиация, транспорт и логистика, и финансов има практика да се представя при започване на работа. Може да се заяви онлайн с електронен подпис тук https://cs.mjs.bg/ и важи 6 месеца. Може да се заяви и получи от роднини с изрично писмено пълномощно. Необходимо е да се представи Удостоверение за раждане или друг официален документ, от който са видни данните на родителите на лицето, за което се иска удостоверение за съдимост.

ОТ ИЗДАТЕЛ НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ

 1. Заедно с пълномощното или вместо него можете да си извадите и ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС. Така ще можете да подавате заявления и молби и онлайн.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *