Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

Проверка на собственост преди покупка на имот

Проверката на собствеността преди покупка на имота е необходима, за да се избегнат разходи и проблеми след сключване на сделката. Тя трябва да се извърши преди подписване на предварителния договор, което на практика е доста трудно, тъй като на този етап продавачите (най-често брокерите на имоти) не желаят да предоставят данни за собственика и имота. Тогава е необходима клауза за защита на интересите на купувача.

Необходимо е да се изследват: собствеността на земята, както и на сградата, поредността на вписването и заличаването на ипотеки, възбрани, вещни права, наличието на заведени дела в съответните съдилища от и срещу всеки от собствениците назад във времето.

Макар и тази правна услуга да се рекламира от брокерите и агенциите за недвижими имоти, те нямат право, както и квалификация да предоставят тази услуга.

Услугата може да бъде извършена за един или няколко работни дни след плащане в зависимост от наличността на всички необходими документи. Цената на услугата е 500 лв. и може да бъде поръчана онлайн тук.