Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

Представителство и защита в съда

Услугата представлява правна помощ при завеждане или защита при заведени срещу Вас:

– искови дела, заповедни производства
– изпълнителни производства
– производства по несъстоятелност
– обжалване на административни актове
– обжалване на ревизионни актове за начет по КСО
– обжалване на решения и определения на съда

Хонорарът за защита можете да изчислите тук. 

Ако желаете да получите становище по заведено от или срещу Вас дело, можете да заявите онлайн услуга тук.