Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

Правни становища

обратно…

Какво представлява правното становище?

Правното становище представлява анализ на конкретен казус с възможни решения. При изготвянето му адвокатът анализира законодателството, съдебната практика и годните доказателства и предоставя възможен един или няколко варианта за решение, като посочва, когато е необходимо, положителните и отрицателните страни на всеки от тях.

Какво е необходимо за изготяването на правно становище?

За пълното и точно правно становище е необходимо предоставянето на всички факти и обстоятелства, както и всички доказателства (документи, свързани с казуса. Следва да имате предвид, че всички факти и обстоятелства, които предоставяте на адвоката си, представляват служебна тайна и адвокатът няма право и не може да бъде задължен да ги разгласява пред трети лица или държавата. Те не могат да служат като доказателство в съда.

Каква е раликата между устен съвет и правно становище?

Устният съвет е отговор на общ въпрос (напр. “Мога ли да докажа покупка на МПС със свидетелски показания?”), който представлява разяснение на общите положения в правото, без анализ на конкретен казус. Правното становище е обикновено в писмена форма и дава анализ и решение на конкретен казус. (Напр. Купих МПС от Б.И. за 6000 лв., имам фактура от фирма “К.Т” за сумата от 2000 лв., искам да върна колата поради проблем, какви за възможностите за това?”)

Заяви онлайн правно становище тук.

 обратно…