Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

Абонаментно правно обслужване

обратно…

Какво представлява абонаментното обслужване?

Абонаментното правно обслужване представлява договор за текуща правна помощ между адвокат и клиент (най-често фирма или неправителствена организация), по силата на който адвокатът се задължава да предоставя договорен между страните брой и обем услуги срещу определена цена. Вида и обема на услугите и срока на договора могат да се договарят индивидуално със всеки клиент.

За кого е подходящо абонаментното правно обслужване?

Абонаментното правно обслужване е подходящо за фирми или лица, които имат:

  • среден или голям обем от сключвани договори с клиенти, доставчици и други лица;
  • много служители и/или голямо текучество на персонал;
  • проблем със събирането на просрочени вземания от клиенти и доставчици или са длъжници на банки,
  • клиенти или доставчици;
  • проблеми или трудности с държавната администрация (общини, агенции и др.);
  • чести промени на обстоятелствата, които се вписват в търговския регистър;
  • поради естеството на дейността си имат честа нужда от юрист

Каква е разликата между наемането на юрисконсулт и сключването на договор за абонаментното правно обслужване?

Разликите са във вида на договора:

  • при юрисконсулта е трудов, като съответно задължение на работодателя е да спазва трудовото законодателство (плащане на осигуровки, отпуски, режим за прекратяване на договора, осигуряване на работно място, правноинформационни системи, материали спазване на работно време и т.н.)
  • при адвоката е граждански, като на договаряне подлежи срока, прекратяването и обема от услуги, които се включват в договорената цена. Разходите за консумативи, работно място, осигуровки и т.н. са за сметка на адвоката.

Няма разлика в качеството на свършената работа, тъй като тя зависи от познанията на всеки отделен юрист.

обратно…