Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

Услуги

Представителство и защита в съда:
– искови дела, заповедни производства
– изпълнителни производства
– производства по несъстоятелност
– обжалване на административни актове
– обжалване на ревизионни актове за начет по КСО
– обжалване на решения и определения на съда

Изготвяне на документи:дарк блуе
– договори
– проекти за нотариални актове
– покани
– споразумения
– жалби
– молби
– протоколи

Консултации при водене на преговори преди подписване на договори

Проучване на контрагенти и длъжници

Πроверка на собственост преди покупка на имот

Становища по конкретен казус

Абонаментно правно обслужване на  

  • юридически лица
  • еднолични търговци
  • счетоводни кантори
  • НПО (неправителствени организации)

Събиране на вземания