Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

Регистрация на адрес в Германия

Едно от важните неща, които следва да направите, когато се преместите в Германия, е да се регистрирате в общината, на чиято територия живеете.

Това в важно с оглед възможността да получавате всякаква кореспонденция, да получите данъчен номер, да откриете банкова сметка, да се запишете в здравната каса, да сключите договор за доставка на интернет и други, а също и за да можете да заявите ползване на детски надбавки например. Разбира се, това ще доведе и до възникване на задължение за заплащане на такса за радио и телевизия и за регистрация на автомобила ви, но така или иначе сте длъжни да се регистрирате.

В какъв срок трябва да се регистрирам?

Срокът за регистрация е двуседмичен съгласно чл. 17 от Закона за федералната регистрация (§17 Abs. 1 Bundesmeldegesetz). В случай, че нямате постоянно жилище, например ако сте на хотел, срокът за регистрация е три месеца.

Какви документи е необходимо да представя?

  1. Паспорт или лична карта (ваши и на лицата, които ще регистрирате).
  2. Потвърждение от наемодателя, собственика или негов представител (което за района на Щутгарт може да бъде изтеглено от тук https://www.stuttgart.de/img/mdb/form/6984/112335.pdf или просто да потърсите в гугъл „Wohnungsgeberbescheinigung nach § 19 Bundesmeldegesetz“ и да добавите вашия град . Този документ трябва да бъде подписан от наемодателя, без да е необходима допълнителна заверка.
  3. Договор за наем (ако живеете под наем) – макар и този документ да не е посочен изрично в закона, трябва да бъде представен при поискване, за да се установи, че лицето, подписало потвърждението е ваш наемодател.
  4. Многоезичен акт за граждански брак – необходим е за вписване на семейното ви положение.
  5. Многоезичен акт за раждане (на практика това е Извлечение от акта за раждане) – необходимо е за вписване на децата ви.
  6. Пълномощно, ако регистрирате друг живущ, който не е част от семейството ви.

Мога ли да се регистрирам онлайн?

Към момента на написване на статията има изграден интерфейс за онлайн регистрация (за Баден Вюртемберг), но той не функционира.  Единствено е възможно наемодателят да изпрати своето потвърждение онлайн.

Как да намеря в коя община да се регистрирам?

Потърсете коя е компетентната община като въведете в гугъл „Bürgeramt Wohnsitz Anmeldung Adresse“ и вашия град или пощенски код.

Мога ли да регистрирам и членовете на моето семейство или други живущи?

Да, можете да регистрирате вашите деца и съпруг/а, за което е необходимо да предоставите техните документи за самоличност и данните им да са описани в потвърждението от наемодателя. Пълномощно не е необходимо. Ако регистрирате други живущи е необходимо да представите изрично писмено пълномощно.

Трябва ли да попълня религиозна принадлежност?

Ако попълните това поле от формуляра за регистрация, това ще доведе до задължението ви за плащане на църковен данък, дори ако посочите, че сте източно православни. В случай, че не сте религиозни, следва да оставите полето празно или напишете „vd“ или “- -“

Наемодателят ми не ми дава потвърждение, какво да направя?

На първо място следва да му припомните, че такова нарушение се санкционира с глоба до 1000 евро. Ако въпреки това не получите документа в срока ви за регистрация е необходимо да уведомите за това органа по регистрация (чл. 19, ал. 2 от Закона за федералната регистрация ).

Какви са последиците, ако не се регистрирам?

На първо място, следва да заплатите глоба до хиляда или до петдесет хиляди евро, в зависимост от нарушението (чл. 54, ал. 3 от Закона за федералната регистрация  / § 54, Abs. 3 Bußgeldvorschriften Bundesmeldegesetz)

На следващо място липсата на адресна регистрация пречи на пълноценния ви живот в Германия, нямате достъп до социални и битови услуги, което ви излага на риск от съществени материални и нематериални загуби.

Кога и как ще получа потвърждението за адресна регистрация и данъчния ми номер? 

Потвърждението се получава веднага, а писмото с данъчния номер – от 10 до 14 дни след регистрация, на посочения пощенски адрес. Ако се забави, можете да отидете до общината и да го получите на място.

Пазете потвърждението за адресна регистрация и си носете едно копие с вас, защото се изисква доста често, включително при регистрация в местната библиотека.

Забележка: Статията е базирана на информация за провинция Баден – Вюртемберг. Възможно е в други провинции условията да се различават, например да е неоходимо запазване на час (Termin) и/или заплащане на административна такса и други.

 

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *