Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

Проверка на имот преди покупка

Проверката на имот преди покупка представлява услуга, при която адвокатът изследва собствността върху имота, наличие на съмнителни сделки в рамките на 10 години преди покупката, наличие на вещни тежести, заведени дела и други проблеми, свързани със правото на собственост върху даден недвижим имот. Клиентът получава правно становище по ел. поща, в което са описани предоставените от него документи, направените от адвоката справки, установените проблеми и рисковете, които крие покупката на имота. Услугата се извършва в рамките на 4 – 5 работни дни след заплащането й. По изключение, е възможно услугата да бъде извършена и по-бързо в зависимост от обема информация, който трябва да се изследва. Цената е 500 лв., като не включва транспортни разходи извън гр. София (ако такива са необходими). За по-добри резултати, моля опишете Вашия случай, както и въпросът, който ви интересува и прикачете файл с документите, с които разполагате.

Попълнете полетата по-долу, за да заявите услугата.
(Полетата, отбелязани с * са задължителни)


След зявяване на услугата ще бъдете препратени към сайта на epay.bg, където можете да изберете един от следните начини на плащане: с банкова карта, банков превод или на каса в Изипей.