Contact / Контакт

Разходи изпълнително дело

Тук можете да изчислите минималния размер на адвокатското възнаграждение за образуване и водене на изпълнително дело, както и част от таксите, които се дължат на ЧСИ. *

*Следва да се има предвид, че не е възможно да се изчислят всички разходи за такси към ЧСИ (Частен съдебен изпълнител), тъй като всяко производство се развива индивидуално и се налагат различни изпълнителни действия. Всички такси към ЧСИ са с включен ДДС.