Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

Разходи за заповедно производство

Тук можете да изчислите разходите за държавна такса (към съда) и адвокатски хонорар съобразно цената на иска в заповедното производство.*