Contact / Контакт

Разходи гражданско дело

Тук можете да изчислите държавната такса към съда и минималния размер на адвокатското възнаграждение за водене на гражданско дело за една инстанция.*

*Това са само такси за завеждане и водене на делото. В зависимост от развитието и обстоятелствата е възможно да се дължат и допълнителни разходи. По сметка на съда се заплащат допълнително разходи за вещи лица, особени представители, издаване на изпълнителен лист и др. На адвоката се дължи допълнително възнаграждение (по 100 лв. на заседание), ако делото се разглежда на повече от две заседания.