Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

Разходи за изготвяне на документи

Тук можете да изчислите минималния адвокатски хонорар за изготвяне на документи с определен материален интерес. Това могат да бъдат договори, споразумения, анекси, спогодби, протоколи, записи на заповед  и други.

Моля въведете материалния интерес (цената) на документите