Contact / Контакт

Разходи абонаментно обслужване

Тук можете да изчислите разхода си за текуща правна помощ (абонаментно обслужване) съобразно обема и вида на работата, която бихте възложили на адвоката.*

Моля въведете броя на долуизброените услуги, за да видите общата им цена.

*Калкулаторът дава ориентировъчни цени, тъй като адвокатските услуги са разнообразни и не е възможно всички те да бъдат включени. Посочени са най-често ползваните правни услуги при абонаментното правно обслужване.