Contact / Контакт

Blog

Регистрация на адрес в Германия

Едно от важните неща, които следва да направите, когато се преместите в Германия, е да се регистрирате в общината, на чиято територия живеете. Това в важно с оглед възможността да получавате всякаква кореспонденция, да получите данъчен номер, да откриете банкова сметка, да се запишете в здравната каса, да сключите договор за доставка на интернет и […]

Read More

12 ВАЖНИ ДОКУМЕНТА ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕ В ГЕРМАНИЯ

12 ВАЖНИ ДОКУМЕНТА ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕ  В ГЕРМАНИЯ

Тук е обобщена информация за лица, които смятат да емигрират в Германия или друга страна на ЕС. Някои от тях са приложими само при семейни хора, хора с деца, шофьори или хора със специфични професии.   ОТ ОБЩИНАТА: Актове за раждане. Вече всички общини предлагат издаването на многоезични извлечения от актове за раждане, които могат […]

Read More