Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

За мен

Казвам се Паолина Маринова и съм член на Софийска адвокатска колегия от 2011 г. Владея свободно английски език, ползвам немски, руски и гръцки. Работила съм като юрисконсулт в областта на обществените поръчки в Националната кардиологична болница в гр. София и в частни фирми. От 2011 г работих като адвокат в адвокатска кантора, занимаваща се със събиране на вземания на банки. През 2017 и 2018 г. участвах в два мащабни Due Diligence проекта за българска банка.  През 2018 г. защитих докторска дисертация към Катедра Частноправни науки на ЮФ на Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

9Предоставям услуги основно в сферата на гражданското право. Занимавам се с абонаментно обслужване на юридически лица и правна помощ на физически лица, събиране на вземания на банки и търговски дружества, заповедни, изпълнителни и искови производства, производства по несъстоятелност и др. Имам опит в административното право в областта на здравеопазването, обществените поръчки и обжалването на административни актове. Интересувам се от научни изследвания в областта на правото и дигитализацията.

В практиката си съм се убедила, че добрата и навременна правна защита може да обърне хода на всяко дело. Вярвам, че добрите резултати винаги са плод на доверие и взаимно съдействие между клиент и адвокат.