За сайта

За сайта

Тук можете да намерите информация за професионалната ми дейност, да изчислите размера на държавни такси и минимални адвокатски възнаграждения, да получите консултация по правен въпрос и защита на вашите права и законни интереси. Защо ви е необходим адвокат? Голяма част от гражданите са запознати с правата си по закон, но не могат да ги упражнят по съответния ред, или да съберат необходимите доказателства, което в правото не дава никакъв резултат. Правилният и навременен съвет от специалист ви спестява преди всичко средства, време и негативни емоции. Адвокатът може да бъде полезен при преговори преди сключване на договори, при решаване на спорове и други проблеми по съдебен или извънсъдебен ред.